Llwybr Carlam - YMGEISIO NAWR!

01-07-2021 at 9.20am to 02-07-2021 at 3.45pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Oes gennych chi'r sgiliau eisoes i ddechrau fel Gweithiwr Llawrydd neu gychwyn eich busnes?


Mae'r Trac Cyflym Llawrydd newydd yn wersyll cychwyn deuddydd llawn gweithgareddau i'ch gwneud chi'n Llawrydd yn barod (neu'n barod i gychwyn eich busnes). Bydd y ddau ddiwrnod yn ymdrin ag ystod o bynciau, pob un yn cael ei ystyried yn hanfodol i'ch rhoi ar ben ffordd. Bydd yr amserlen lawn ar gael yn fuan.

Lleoedd cyfyngedig ar gael, a dim ond 30 o'r ymgeiswyr gorau fydd yn cael eu dewis, ac yn cael cyfle i gyflwyno am UP Hyd at £ 1,000.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg