Gweminar Cyflogwr Office for National Statistics

28-09-2021 at 12pm to 1pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

We will be presenting on our careers across the DDaT (Digital, Data & Technology) profession, as well as talking about opportunities across operational delivery (ODP), giving you an insight into the work that our digital Services, Digital Publishing and Data Science teams do, and the career opportunities that we have available now, and coming up for the future.

We will take time to answer any questions you have about working at ONS, and to hopefully show you why a career in the civil service would be ons new design with diversity.pnga great choice for when you finish your education.

Cyfleoedd 
Swyddi Gwag i Raddedigion
Lleoliadau Blwyddyn Mewn Diwydiant
Lleoliadau Haf

Pynciau
Busnes
Cyfrifiadura
Dylunio a Digidol

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg

https://careersconnect.southwales.ac.uk/leap/event.html?id=1913&service=Careers+Service

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan ONS. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.