Gŵyl Cychwyn Busnes yr Haf - YMGEISIO NAWR!

14-06-2021 at 9.45am to 18-06-2021 at 3.45pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae’n Dymor Gŵyliau Unwaith Eto, Ac Mae Ein Cwrs Cychwyn Busnes Yn Ôl!

SSUW Welsh.jpg

Os ydych chi eisiau datblygu syniadau am cychwyn busnes, mynd yn llawrydd, ehangu eich busnes neu fenter gymdeithasol, mae rhywbeth sy’n addas i bawb yng Ngŵyl Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf.

Gyda digwyddiadau’n cymryd lle ar draws 4 llwyfan ac amserlen sy’n cynnwys rhai o’r entrepreneuriaid disgleiriaf yng Nghymru, bydd ein cwrs ar-lein sy’n digwydd dros gyfnod o bump diwrnod yn eich helpu i feithrin, datblygu ac ehangu eich busnes. Gallwch grwydro o gwmpas maes rhithiol yr ŵyl gan fynychu areithiau, gweithdai rhyngweithiol, trafodaethau panel, sesiynau cwestiwn ac ateb byw a llawer mwy! Ar bob llwyfan, bydd amrywiaeth o arbenigwyr yn trafod amrywiaeth o feysydd; o ymchwil a marchnata i lif arian a chyllid, gan roi gwybodaeth ar y prif elfennau sydd eu hangen ar gyfer busnes llwyddiannus, gyrfa lawrydd neu fenter gymdeithasol.

Pan nad ydych chi’n cymryd rhan yn y dathliadau, ymlaciwch yn y maes gwersylla gan ymuno â’n grŵp Facebook. Yma, gallwch gymryd rhan mewn cystadlaethau dyddiol, digwyddiadau unigryw, cymdeithasu, rhannu syniadau, gwybodaeth a rhwydweithio gyda chyd-fynychwyr yr ŵyl.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i bobl sydd yn astudio neu sydd wedi astudio mewn Coleg neu Brifysgol yng Nghymru, a chaiff y digwyddiad ei ddarlledu’n fyw atoch chi yn eich cartref.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg