Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer digwyddiadau Menter Myfyrwyr!

31-12-2021

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n fyfyriwr graddedig diweddar o PDC sydd â diddordeb mewn gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn busnes? Efallai bod gennych chi fusnes eisoes ac eisiau ehangu eich gwybodaeth mewn marchnata? Neu a ydych chi'n ceisio cyllid i'ch busnes dyfu? Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i chi.

Mae Menter Myfyrwyr PDC yn trefnu amrywiaeth o wahanol ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Dewiswch o blith nifer o ddigwyddiadau a chefnogaeth fel apwyntiadau un i un, y Startup Stiwdio Sefydlu, Academi Llawrydd/Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 2021, sesiynau fisa cychwyn busnes, dosbarthiadau meistr llawrydd a marchnata, Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang a llawer mwy.

Enterprise Events CYM.png

Trwy gofrestru'ch diddordeb, cewch eich cofrestru’n awtomatig hefyd i'n cylchlythyr Menter misol. Defnyddir eich data at ddibenion cymorth, gwybodaeth farchnata ac adrodd yn unig, a gallwch optio allan ar unrhyw adeg.

Llenwch y ffurflen yn y ddolen isod. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni yn [email protected]

Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg