Ysgrifennu Copi

13-10-2021 at 9.30am to 11am

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

DEW Welsh

P'un a ydych yn ysgrifennu ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, ar y we neu mewn print, bydd dewis y copi cywir sy'n ymgysylltu'n emosiynol yn ennyn diddordeb eich cwsmeriaid ac yn helpu i sicrhau gwerthiant.

Bydd ein harbenigwr ysgrifennu copi yn eich helpu i gryfhau eich sgiliau ysgrifennu copi drwy rannu sut i:

  • Datblygu eich arddull ysgrifennu
  • Ychwanegu effaith ar unwaith at eich copi marchnata
  • Ysgrifennu penawdau pwerus a galwadau i weithredu
  • Lleihau straen postio ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Mireinio eich geiriau
  • Bydd y cyflwynydd ar gael am 30 munud o holi ac ateb yn dilyn y sesiwn.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron ar Microsoft Teams; bydd dolenni i ymuno â sesiynau ar gael/e-bostio allan 24 awr cyn i'r digwyddiad ddechrau. Cofnodir pob dosbarth meistr ac mae ar gael i'w ailchwarae o fewn eich porth dysgu personol.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg