Ffotograffiaeth Brand 101

13-10-2021 at 9.30am to 11am

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

DEW Welsh

Yn y gweithdy hwn bydd ein harbenigwr ffotograffiaeth brand yn eich tywys drwy'r camau i'ch arddangos chi a'ch busnes gan ddefnyddio'ch ffôn clyfar i ddal ar ffotograffiaeth brand ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chysylltiadau cyhoeddus.

Dysgwch sut i sefyll allan mewn marchnad orlawn drwy ddal lluniau brand, proffesiynol a deniadol a fydd yn denu eich cwsmeriaid delfrydol ac yn caniatáu iddynt ddod i'ch adnabod a'ch ymddiried ynoch chi a'ch busnes.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn datblygu rhestr wirio cyn saethu ac yn dysgu awgrymiadau a thriciau gorau ffotograffiaeth ffonau clyfar.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron ar Microsoft Teams; bydd dolenni i ymuno â sesiynau ar gael/e-bostio allan 24 awr cyn i'r digwyddiad ddechrau. Cofnodir pob dosbarth meistr ac mae ar gael i'w ailchwarae o fewn eich porth dysgu personol.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg