Wythnos Cychwyn Yr Haf

08-06-2020 at 9.30am to 12-06-2020 at 4.30pm

Location: Online

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 


Cyfle i ehangu eich gwybodaeth am ddatblygu busnes gyda’n Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf       


Blue Banner Welsh.jpg


Oes gennych chi syniad busnes? Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Mae cenhadaeth Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf yn glir, i gefnogi cymaint o fyfyrwyr a graddedigion â phosib i ddatblygu eu syniadau!

Cofrestrwch yma i ymuno â’r myfyrwyr presennol, y rhai sy’n gadael coleg a graddedigion sydd eisiau cael eu hysbrydoli, dysgu, cwestiynu a rhwydweithio. Bydd y pum diwrnod yn cynnwys cymysgedd o weminarau dyddiol a sesiynau holi ac ateb byw, sy’n cael eu cyflwyno gan arbenigwyr ac entrepreneuriaid gan roi i chi’r elfennau allweddol sydd eu hangen i helpu eich syniad i fod yn llwyddiannus, o ymchwil i farchnata ac wedyn llif arian a chyllid. 

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael amserlen lawn y digwyddiad, gan gynnwys manylion am y cyfarfod ar-lein cyn y digwyddiad, cystadlaethau dyddiol a dathliad cerddoriaeth fyw ar ddiwedd yr wythnos. 

Mae’r digwyddiad am ddim i’w fynychu ac yn agored i bawb sy’n astudio neu sydd wedi astudio mewn Coleg neu Brifysgol yng Nghymru. 

Bydd y cwrs 5 diwrnod yn rhoi sylw i 10 pwnc, er mwyn herio a chymell chi i ddatblygu a phrofi eich syniadau drwy gyfrwng y gweithgareddau canlynol:             Diwrnod 1

  • Cyflwyniad i Hunangyflogaeth, Gwaith Llawrydd, Menter a Menter Gymdeithasol.       

  • Elfennau Allweddol Cynllunio Busnes – Cysyniad, Cwsmeriaid, Cystadleuwyr, Cydweddoldeb, Cynnwys, Arian Parod. 

Diwrnod 2

  • Ymchwilio i’ch marchnad.

  • Marchnata a hybu eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau. 

Diwrnod 3

  • Defnyddio Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol. 

  • Cyllido eich menter newydd – Cynnig ar gyfer buddsoddiad. 

Diwrnod 4

  • Eiddo Deallusol  – Gwarchod eich syniadau

  • Rheoli’r arian yn eich busnes – Llif Arian, prisiau a chostau              

Diwrnod 5

  • Gweithio gydag eraill – Y gelfyddyd o rwydweithio. 

  • Eich camau nesaf a chefnogaeth barhaus i’ch busnes.    

Trefnydd y Digwyddiad 

This event is delivered in collaboration by all Colleges and Universities across Wales. To see the list of participating institutions please see the summer start-up Week webpages: www.summerstartup.co.uk


Mae’r digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno ar y cyd gan Golegau a Phrifysgolion ledled Cymru. I weld y rhestr o’r sefydliadau sy’n cymryd rhan, edrychwch ar dudalennau Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf ar y we www.summerstartup.co.uk/cym.