Skills & Volunteering Cymru - Sylw ar Wythnos Gyrfaoedd Amrywiol

23-11-2020 at 10am to 27-11-2020 at 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

SVCymru HD.jpgOes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am wahanol yrfaoedd?

Sut gall gwirfoddoli gynorthwyo datblygiad gyrfa?

Mae SVC yn eich gwahodd i ymuno â ni i wrando ar ystod o siaradwyr gwadd, mae rhai wedi'u recordio ymlaen llaw, mae rhai yn fyw, fel y nodir yn y PDF sydd ynghlwm.

Mae’r wythnos yn llawn sgyrsiau diddorol gan sefydliadau gan gynnwys Innovate Trust, Cymorth i Fenywod, Valleys Steps, Canolfan Huggard, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Heddlu De Cymru, WCVA a llawer mwy.

Fel y gallwch weld, bydd Gyrfaoedd PDC yn cynnal sgwrs fyw ddydd Mercher 25ain Tachwedd am 1pm.  Bydd Partneriaid Lleoliad Gwaith PDC yn darparu gwybodaeth am fuddion gwirfoddoli a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am wirfoddoli.  Bydd GO Wales hefyd yn cymryd rhan felly os ydych chi'n teimlo'n bryderus am sicrhau profiad gwaith ac yn edrych i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd yna ymunwch â ni.

Gweld ac archebu pob digwyddiad trwy Eventbrite:

https://www.eventbrite.co.uk/o/skills-amp-volunteering-cymru-svc-31386793291

Anfonwch unrhyw ymholiadau at [email protected] 

SVCs_Spotlight_on_Various_Careers_November_2020_Week_Overview.pdf

SVCs_Spotlight_on_Various_Careers_November_2020_LineUp.pdf