Gweminar Profiad Gwaith o Werth - Valleys Steps

20-10-2020 at 1pm to 2pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Valley steps.png

Mae Valleys Steps yn elusen sy'n cyflwyno cyrsiau hunangymorth am ddim yng nghymunedau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr. Nod ein prosiect myfyrwyr newydd, ‘Steps to Student Wellbeing’, yw cyd-gynhyrchu ystod o gefnogaeth ar gyfer lles myfyrwyr, gan weithio gyda myfyrwyr i ddatblygu gwasanaethau i fyfyrwyr. I wneud hyn, mae arnom eich angen chi! Bydd eich cyfraniad yn amhrisiadwy ar gyfer sicrhau bod yr hyn a ddatblygwn yn briodol i fyfyrwyr sy'n allweddol i lwyddiant y prosiect. Yn y pen draw, mae'r prosiect yn ceisio lleihau nifer y myfyrwyr sydd angen cyrchu gwasanaethau argyfwng trwy ddatblygu cefnogaeth hygyrch, teilwredig, i anghenion myfyrwyr. Yn fwy eang, hoffem weithio tuag at adeiladu amgylchedd agored cadarnhaol o amgylch iechyd meddwl mewn colegau a phrifysgolion yn ardaloedd RhCT a Merthyr. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli ym maes iechyd meddwl a lles?
Ymunwch â ni i ddarganfod mwy am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael gan Valleys Steps, yn cefnogi cyflwyno gweithdai a chyrsiau lles ar-lein. Mae gennym ni brosiect newydd hynod gyffrous yn gweithio gyda myfyrwyr – Steps to Student Wellbeing - ac rydyn ni angen myfyrwyr fel chi i'n helpu ni i lunio'r gwasanaethau lles rydyn ni'n eu darparu i fyfyrwyr! Bydd un o'n gwirfoddolwyr cyfredol yn ymuno â ni hefyd a fydd yn rhannu eu profiad o wirfoddoli gyda ni.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau?
Peidiwch â phoeni! Byddwn yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am wirfoddoli gyda ni yn y sesiwn, felly dewch draw i ddarganfod mwy!

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg