Gweminar Cyflogwr - Lleoli Myfyrwyr Israddedig Ystadegau - Llywodraeth Cymru

23-11-2020 at 4pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Welsh Gov.pngBydd y Weminar hwn yn rhoi cipolwg ar y cyfleoedd ystadegol a gynigir yn Llywodraeth Cymru bydd ar gael i myrfyrwr ar ei blwyddyn o leoliad gwaith proffessiynol.

Bydd y Weminar yn amlinellu'r tasgau allweddol sy'n gysylltiedig â rolau'r  Myfyrwyr, y broses ymgeisio a manteision gweithio i Lywodraeth Cymru. Bydd croeso i fyfyrwyr ofyn unrhyw gwestiynau am y cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan Llywodraeth Cymru. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.