Gweminar Profiad Gwaith o Werth - Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC)

19-10-2020 at 1pm to 2pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

SVCymru HD small.jpg

Mae Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC) yn elusen annibynnol dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydlwyd ym 1971. Ein nod yw gwella bywydau grwpiau difreintiedig sy'n byw yn ardal De-ddwyrain Cymru trwy ddatblygu ein prosiectau gwirfoddoli. Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg dros 30 o brosiectau dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n darparu cefnogaeth i grwpiau amrywiol gan gynnwys plant ac oedolion ag anableddau, oedolion â chyflyrau iechyd meddwl, pobl hŷn, pobl ddigartref, gofalwyr ifanc, a phobl ifanc sy'n profi anawsterau yn yr ysgol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cyngor RhCT, a Heddlu De Cymru i gyflawni prosiectau sy'n anelu at wneud De-ddwyrain Cymru yn gymuned fwy diogel a gwyrddach.

Bydd y gweminar hwn yn gyfle i glywed am gyfleoedd gwirfoddoli presennol SVC sydd ar gael, a throsolwg o sut rydym wedi addasu ein gwaith yn ystod y chwe mis diwethaf yng ngoleuni pandemig Covid-19. Mae'r rhan fwyaf o'n prosiectau bellach yn cael eu darparu'n ddigidol – fel cyfleoedd cyfeillio digidol a sesiynau gweithgareddau ar-lein – ond gennym nifer fach o gyfleoedd mewn person ar gael hefyd. Bydd y gweminar hwn yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, rhag ofn y bydd gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, sut mae gwirfoddoli digidol yn gweithio, lleoliadau, neu unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!


Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg