Gweithdy Lleoliad Rhyngosod 1: Dechrau arni - Edrych i mewn i Leoliad Rhyngosod yn ystod

19-10-2020 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Placement Programme.png

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â ffeithiau allweddol am gymhwysedd, buddion gwneud lleoliad rhyngosod, sut i ddod o hyd i gyfleoedd Rhyngosod a chyfrifoldebau myfyrwyr. Bydd y sesiwn hefyd yn ymdrin â'r gefnogaeth sydd ar gael gan dîm Lleoliad Gwaith PDC a goblygiadau Pandemig COVID-19 ar sicrhau Lleoliad Rhyngosod.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg