Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf - Y gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau

27-03-2020 at 1pm to 27-03-2020 at 2pm

Lleoliad: Mae'r digwyddiad hwn bellach yn weminar ar-lein

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr


Mae'r digwyddiad hwn bellach yn weminar ar-lein

Os ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn olaf sy'n barod i ymgeisio am swyddi, neu os oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel, dyma 5 rheswm i fynychu'r gweithdy hwn:

1. Dysgu sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer cyfweliad.
2. Darganfod gwahanol fathau o gwestiynau.
3. Cael help i nodi cwestiynau a dewis tystiolaeth addas i ddangos y cymhwysedd neu'r sgil sy'n ofynnol.
4. Ymarfer amrywiaeth o dechnegau ar gyfer ateb cwestiynau gan gynnwys y dechneg STAR.
5. Cael yr hwb hyder pwysig hwnnw cyn eich cyfweliad nesaf!


Edrychwch ar y Calendr Digwyddiadau am sesiynau Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf eraill a gynhelir.

Archebwch eich lle yma

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell