Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf - Paratoi CV a Cais

16-03-2020 at 2pm to 16-03-2020 at 4pm

Lleoliad: Ystafell Hyfforddi Llyfrgell Trefforest (L100)

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn olaf ac yn barod i ddechrau ymgeisio am swyddi graddedigion, dyma 7 rheswm i fynychu'r gweithdy hwn:

1. Ymgyfarwyddo â dogfennaeth recriwtio a therminoleg - CV, llythyr eglurhaol, manylebau person, disgrifiadau swydd, datganiadau personol, cymwyseddau, gwerthoedd a mwy!
2. Darganfod yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV Graddedigion.
3. Darganfod sut i greu CV clir a chryno.
4. Nodi tystiolaeth berthnasol o brofiad, gwybodaeth a sgiliau i'w chynnwys mewn CV â ffocws.
5. Dysgu sut i roi llythyr eglurhaol wedi'i dargedu at ei gilydd.
6. Deall sut i greu ffurflen gais wedi'i theilwra
7. Cael arweiniad ar ysgrifennu datganiad personol effeithiol.

Edrychwch ar y Calendr Digwyddiadau am sesiynau Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf eraill a gynhelir.

Archebwch eich lle yma

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell