Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf - Archwilio gyrfa, perthynas a datblygiad personol gan ddefnyddio MBTI (Dangosyddion Math Myers Briggs)

12-03-2020 at 2pm to 12-03-2020 at 4pm

Lleoliad: Ystafell Hyfforddi Llyfrgell Trefforest (L100)

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn olaf yn dechrau meddwl am fywyd ar ôl graddio a chael swydd, dyma 4 rheswm da dros fynychu'r gweithdy hwn!

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i:

1. Nodi eich Dangosyddion Math Myers Briggs.
2. Archwilio opsiynau Gyrfa a allai weddu i'ch math o bersonoliaeth.
3. Myfyrio ar sut y gall eich personoliaeth ddylanwadu ar ddewis gyrfa yn ogystal â'r amgylcheddau gwaith a ffefrir.
4. Deall sut mae rhai cyflogwyr yn defnyddio proffilio personoliaeth fel rhan o'r broses recriwtio.

Edrychwch ar y Calendr Digwyddiadau am sesiynau Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf eraill a gynhelir.

Archebwch eich lle yma

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell