Cyflogwr Pop-Up - Skills Volunteering Cymru (SVC)

03-03-2020 at 11am to 3pm

Lleoliad: Cyntedd y Ganolfan Yrfaoedd, Llyfrgell, campws Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan Skills Volunteering Cymru (SVC). Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.

Mae Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SGC) yn elusen annibynnol dan arweiniad myfyrwyr a sefydlwyd yn 1971. Ein nod yw gwella bywydau grwpiau difreintiedig sy'n byw yn ardal Dde-ddwyrain Cymru trwy ddatblygu ein prosiectau gwirfoddoli. Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg dros 30 o brosiectau dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n darparu cefnogaeth i grwpiau amrywiol gan gynnwys plant ac oedolion ag anableddau, oedolion â chyflyrau iechyd meddwl, pobl hŷn, pobl ddigartref, gofalwyr ifanc, a phobl ifanc sy'n profi anawsterau yn yr ysgol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cyngor RCT, a Heddlu De Cymru i gyflawni prosiectau sy'n anelu at wneud De-ddwyrain Cymru yn gymuned fwy diogel a gwyrddach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein cyfleoedd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, galwch heibio i'r Llyfrgell ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau (10.30 - 15.00) am sgwrs gydag un o'n Cydlynwyr Prosiect!

Does dim rhaid archebu lle o flaen llaw. I dderbyn e-bost atgoffa cliciwch isod.

UniLife Connect buttons ebost atfgoffa.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell