Archwilio (Gyfres)

01-12-2020 at 6pm to 16-03-2021 at 7pm

Location: Online - Zoom

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio byd entrepreneuriaeth.


Bwydwch eich chwilfrydedd!


Mae'n debyg y dywedwyd wrthych fod angen i ni i gyd fod yn fwy entrepreneuraidd i fynd i'r afael â heriau'r 21ain Ganrif, efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld eich hun fel entrepreneur, ond beth yn union ydyn ni'n ei olygu wrth entrepreneur, neu i fod yn entrepreneur?


Ymunwch â ni wrth i ni gwrdd â 15 o bobl ysbrydoledig, sylfaenwyr busnes ac arwyr. Bob wythnos byddwn hefyd yn archwilio un nodwedd sy'n ffurfio'r ffordd y mae entrepreneuriaid yn meddwl ac yn gweithredu. Byddwn yn eich helpu i ddysgu sut y gallwch gynyddu eich gallu i fod yn fwy entrepreneuraidd, a beth fydd hyn yn ei olygu i chi, p'un a ydych am ddechrau busnes, cael swydd ystyrlon neu drawsnewid y byd yr ydym yn byw ynddo.


Rhennir pob sesiwn yn ddwy adran; cyfle i glywed gan rywun sydd wedi cerdded y daith ac sy'n rhedeg ei fusnes ei hun ac yna gweithdy rhyngweithiol i'ch annog i feddwl sut y gallwch ddatblygu a defnyddio sgiliau newydd.

Gweler isod am fanylion bob wythnos.


Cyflwynir y gyfres hon o ddigwyddiadau ar-lein mewn cydweithrediad â holl sefydliadau AB ac AU Cymru ynghyd â Syniadau Mawr Cymru ac mae'n agored i unrhyw fyfyriwr o'r colegau / prifysgolion sy'n cymryd rhan.


Cyflwynir y digwyddiad hwn ar-lein gan ddefnyddio Zoom - bydd mynychwyr cofrestredig yn derbyn e-bost erbyn 10am ar ddiwrnod y digwyddiad gyda'r ddolen berthnasol.


Os ydych chi'n mynychu digwyddiadau lluosog o'r gyfres hon, byddwn yn dyfarnu tystysgrif ddigidol i chi i'w hychwanegu at eich CV neu'ch proffil LinkedIn.

6 digwyddiad - Efydd

9 digwyddiad - Arian

12 digwyddiad - Aur


https___cdn.evbuc.com_images_116524249_76680213281_1_original.jpg


Gwybodaeth diogelu data;

Bydd eich data personol yn cael ei storio'n ddiogel a'i gadw at ddibenion trefnu'r digwyddiad a chofnodi presenoldeb yn unig. Byddwn yn rhannu data personol gyda'r Hyrwyddwr Menter yn y coleg neu'r Brifysgol rydych chi'n ei mynychu. Bydd cyfarfod Zoom yn cael ei recordio a'i rannu o fewn amgylcheddau dysgu rhithwir diogel mewn colegau a phrifysgolion sy'n cymryd rhan.