Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau

11-06-2020 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi'n ceisio am swyddi, neu os oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel, dyma 5 rheswm i fynychu'r gweithdy hwn:

  1. Dysgu sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer cyfweliad.
  2. Darganfod gwahanol fathau o gwestiynau.
  3. Cael cymorth i nodi cwestiynau a dewis tystiolaeth addas i ddangos y cymhwysedd neu'r sgil sy'n ofynnol.
  4. Dysgu am dechneg STAR ar gyfer ateb cwestiynau.
  5. Sicrhau’r hwb hyder pwysig hwnnw cyn eich cyfweliad nesaf.

Cyfarwyddiadau Ymuno

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg