Gweithio gyda Phlant Ifanc a Theuluoedd

02-03-2020 at 9.30am to 12pm

Lleoliad: A09, Campws Dinas Casnewydd

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Darganfyddwch pa gyfleoedd sydd ar gael, pa sgiliau sydd eu hangen arnoch, ac, ai dyma'r yrfa i chi.  Bydd cynrychiolwyr yn siarad o'r sefydliadau canlynol:

  • Mudiad Meithrin – Darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg
  • Tŷ Hafan – Un o elusennau gofal lliniarol pediatrig mwyaf blaenllaw'r DU sy'n cynnig gofal i blant a chymorth i'w teuluoedd
  • Home Start – cefnogi teuluoedd trwy gyfnodau anodd
  • Pacey – cefnogi'r rheiny sy'n gweithio ym maes gofal plant a'r blynyddoedd cynnar
  • Eco – Explore Education – Gweithdy gwyddorau bywyd yn dysgu plant awtistig am fyd natur

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell