Gwahanol fathau o leoliadau gwaith a phrofiad a pham trafferthu?

06-08-2020 at 2pm to 2.30pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Yn cael ei gynnal gan dîm Lleoliad Gwaith PDC, byddwn yn eich cyflwyno i'r gwahanol fathau o leoliadau gwaith a phrofiad gwaith a gynigir gyda ffocws allweddol ar fanteision ymgymryd â phrofiad tra yn y Brifysgol. Bydd y gweminar hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am rith-leoliadau fel sut y gellir eu defnyddio fel dewis arall neu yn ychwanegol at leoliadau ffisegol. Byddwn yn sgwrsio am Raglen Go Wales a all eich cefnogi i ddod o hyd i gyfleoedd ynghyd â'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y gefnogaeth ychwanegol hon. Yn olaf, byddwch hefyd yn cael cyfle i glywed am storïau lleoliadau gwaith blaenorol a chael eich ysbrydoli i gymryd rhan!

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg