Dyfodol Mewn Cyfiawnder Troseddol

05-02-2020 at 12.30pm to 4.30pm

Lleoliad: B001 & Cyntedd B Bloc, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr


Careers-webpage-Welsh HC.png

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn archwilio gyrfaoedd yn y sector Cyfiawnder Troseddol.

Bydd y prynhawn yn cynnwys panel gyrfaoedd rhyngweithiol, gyda phanelwyr yn rhoi cyngor, yn rhannu eu profiadau, ac yn ateb eich cwestiynau.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymgysylltu a rhwydweithio gyda chyn-fyfyrwyr a sefydliadau i drafod gwirfoddoli a chyfleoedd gyrfaol.

Byddwn ar gael ar y diwrnod i ateb eich cwestiynau.

Os hoffech eu gweld cyn hynny, ewch i'r Ardal Gynghori Ar-lein i drefnu apwyntiad "gyrfaoedd".

Cofrestrwch eich diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad ac derbynwch  newyddion, wybodaeth a'r diweddariadau diweddaraf ar y panel ac sefydliadau.

UniLife Connect buttons ebost atfgoffa.jpg

https://careersconnect.southwales.ac.uk/leap/event.html?id=317&service=Careers+Service

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell