Dyfodol Bioleg Ddynol

21-02-2020 at 9.15am to 12pm

Lleoliad: AW042 lecture theatre, Upper Glyntaff

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Ehangu Gorwelion Gwyddonwyr Bywyd

Siaradwyr:

  • Professor John Geen, RHAGLEN HYFFORDDIANT GWYDDONIAETH GIG
  • Dr Ryk James, PATHOLEG FFORENSIG
  • Mr Anthony Owen, YMCHWIL GWYDDONIAETH NANO 
  • Professor Susanne Darra, CYDYMAITH MEDDYGO
  • Dr Ceri Pugh, HYFFORDDIANT ATHRAWON
  • Ms Sophie Simmonds, MEDDYGAETH

Mae ystod o gyfleoedd gyrfa yn cyflwyno'u hunain pan fydd rhywun yn ystyried sut rydym yn cefnogi, cadw a rheoli'r corff dynol. Mae llawer yn agored i wyddonwyr graddedig o bob disgyblaeth, ac rydym yn croesawu unrhyw un i ddod i'n digwyddiad sy'n ystyried ffyrdd uniongyrchol neu anuniongyrchol i ymarfer meddygol, patholeg, rheoli gofal iechyd, ymchwil neu addysgu.

Mae gennym siaradwyr o'r holl feysydd hyn; byddant yn darparu peth trosolwg o lwybrau a disgwyliadau'r sector, ac mae gennych gyfle i wrando ac efallai ystyried eich llwybrau eich hun. Rydyn ni wedyn yn weithredol yn cefnogi amser i rwydweithio a holi ein gwesteion dros baned fel y gallwch chi wir fynd at galon yr hyn sydd angen i chi ei wybod i wneud y camau nesaf gorau.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell