Cynlluniau Graddedigion - Pwy, beth, pam, pryd a ble

20-10-2020 at 10am to 11am

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Os ydych chi newydd raddio, neu ar fin dechrau ar eich blwyddyn olaf, dylech fod yn ystyried ceisio am Gynlluniau Graddedigion.

Os nad ydych erioed wedi clywed am gynlluniau graddedigion, neu os nad ydych yn siŵr beth yw eu pwrpas ac eisiau darganfod mwy bydd y sesiwn hon yn archwilio:

  • Beth yw cynllun Graddedigion
  • Pam y dylid eu hystyried fel rhan o strategaeth chwilio am swydd
  • Pwy sy'n cynnig cynlluniau graddedigion
  • Lle maen nhw'n cael eu hysbysebu
  • Pryd mae angen i chi wneud cais
  • Pa fath o brosesau recriwtio sy'n cael eu defnyddio fel rhan o'r broses ymgeisio

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg