Cyflogwr Pop-Up - Teach Travel Inspire Recruitment Ltd*

01-06-2019 at 11am to 23-01-2021 at 3pm

Lleoliad: Cyntedd y Ganolfan Yrfaoedd, Llyfrgell, campws Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

*At TTI we aim to recruit passionate, motivated, English speaking Graduates/undergraduates who are interested in teaching in some of the most prestigious schools across China. All schools provide excellent pay and accommodation packages. The majority of schools have a number of English speakers on the staff from countries such as U.K, Australia, South Africa, America and Canada already. Most importantly we support students through every step of the recruitment process and beyond, ensuring that they are happy and enjoying their time throughout their stay in China.

Does dim rhaid archebu lle o flaen llaw. I dderbyn e-bost atgoffa cliciwch isod.

UniLife Connect buttons ebost atfgoffa.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan At TTI. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.