Cyflogwr Pop-Up - Teaching Personnel*

27-02-2020 at 11am to 2pm

Lleoliad: Y Stryd, Atrium, Caerdydd

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Teaching Personnel are the leading education agency in the UK and supply teaching and support staff to a large number of Primary, Secondary and SEN schools across South East and West Wales. We recruit current and past students to work on a full/part time students who are looking for work when they graduate or around their studies. This work is ideal for anyone looking to start a career in education or working with children.

Does dim rhaid archebu lle o flaen llaw. I dderbyn e-bost atgoffa cliciwch isod.

UniLife Connect buttons ebost atfgoffa.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan Teaching Personnel. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.