Cyflogwr Pop-Up - Elementa Educational Support Services*

26-02-2020 at 11am to 2pm

Lleoliad: Cyntedd y Ganolfan Yrfaoedd, Llyfrgell, campws Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

*Elementa work closely with Newly Qualified Teachers (NQTs) in all aspects of securing their first teaching position and succeeding in their teaching career including:

  • promoting NQTs to our partner schools across the country
  • accompanying NQTs to open days
  • preparing for interview
  • improving CV and covering letter
  • securing your first job
  • making your application stand out
  • impressing headteachers

 Elementa work closely with schools and trusts, supporting them with training, consultancy, recruitment & strategic planning, whilst making budgets work go further. Elementa helps Newly Qualified Teachers (NQTs) in all aspects of securing their first teaching position and succeeding in their teaching career including promoting them to our partner schools, preparing them for interview and improving CVs and covering letters etc.

Does dim rhaid archebu lle o flaen llaw. I dderbyn e-bost atgoffa cliciwch isod.

UniLife Connect buttons ebost atfgoffa.jpg

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell

*Noder bod y wybodaeth isod wedi'i darparu gan Elementa Educational Support Services. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.