Ffair Gyrfaoedd Dydd Iau 7 Tachwedd - Hanner Awr Dawel

07-11-2019 at 11am to 11.30am

Lleoliad: Sports Centre, Treforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gwahoddir myfyrwyr ag anableddau (gan gynnwys ASC) a materion iechyd meddwl (gan gynnwys pryder) i fanteisio ar yr “Hanner Awr Dawel” lle gallant gwrdd â chyflogwyr mewn awyrgylch tawelach a mwy hamddenol.


  • A yw'r Ffair Gyrfaoedd yn ymddangos yn  brofiad brawychus i chi?
  • A yw torfeydd yn gwneud ichi deimlo'n bryderus neu a ydych chi'n poeni am faterion mynediad corfforol?

Eleni mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a GO Wales yn gwneud hanner awr gyntaf y Ffair Gyrfaoedd yn “Hanner Awr Dawel” i roi amser a lle i chi gwrdd â chyflogwyr a sefydliadau mewn awyrgylch tawelach llai gorlawn (Nid oes angen datgelu ymlaen llaw).

Bydd yr hanner awr dawel yn cychwyn am 11am cyn i'r prif ddigwyddiad ddechrau am 11.30am (wrth gwrs mae croeso i chi aros am hynny hefyd!).

Yr amser prysuraf yn y ffair fydd rhwng 12pm a 2pm pan all fod yn orlawn iawn ac yn eithaf swnllyd.

Mae'r Ffair Gyrfaoedd yn ddigwyddiad allweddol i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am gyfleoedd graddedig ac ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail sy'n chwilio am leoliad a phrofiad gwaith arall.


A oes angen cymorth ychwanegol arnoch i gael profiad gwaith?

Efallai y bydd GO Wales yn gallu eich cefnogi chi, cliciwch yma os hoffech i GO Wales gysylltu â chi.


GO-Wales-banner.jpg