Ffair Gyrfaeodd 2019

07-11-2019 at 11.30am to 3pm

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon – Campws Trefforest.

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Careers Fair 2019 banner.jpg

Dyma ddigwyddiad gyrfaoedd mwyaf o ran maint a phoblogrwydd PDC - 60 o gyflogwyr a dros 1200 o fyfyrwyr yn mynychu!

Pam mynychu?

Dewch draw i gwrdd â’r recriwtwyr graddedig gorau wyneb yn wyneb i ddarganfod eu cyfleoedd a chael gwybodaeth nad yw ar gael ar eu gwefannau.

Pwy na ddylai golli'r digwyddiad hwn?

Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am gyfleoedd graddedigion ac ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail sy'n chwilio am leoliad a phrofiad gwaith arall.

P'un a ydych chi yn y flwyddyn gyntaf, ail, trydedd, o unrhyw gampws, neu hyd yn oed wedi graddio, mae croeso i chi ddod i'r Ffair Cyfleoedd.

Gwneud y Gorau o Ffeiriau Gyrfaoedd

Ffeiriau gyrfaoedd yw eich cyfle i gwrdd â chyflogwyr, cael mewnwelediad i'r sefydliad a gwneud argraff dda - nid dim ond cyfle i gasglu cyflenwad oes o binau ysgrifennu am ddim! Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r Ffair Cyfleoedd, edrychwch ar ein Canllaw i Wneud y Gorau o Ffeiriau Gyrfaoedd.

Cliciwch ymai gael manylion llawn yr arddangoswyr a gadarnhawyd ar gyfer y ffair.


Noddwyr 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y cwmnïau canlynol yn noddi ffair yrfaoedd 2019. 

  • Hallmark Care Homes - 2family-run provider of care homes across the UK2

Hallmark.jpg

"We are currently looking for hard-working individuals to join our experienced nursing team in Wales. You will become part of a team that will make you proud and, with great learning and development opportunities available, you can stretch your abilities and learn new skills whilst working with us. Get more from your nursing career by applying for one of our roles today.’

  • Wales Audit office 

Wales Audit Office.jpg

"We Office support the Auditor General as the public sector watchdog for Wales. Our mission is to let the people of Wales know whether public money is being managed and we work closely with public bodies across Wales to help them understand how they can improve."

  • MotoNovo Finance

MotoNovo

"We are a secure and highly respected organisation that has been recognised as a market leader for some time. We offer a range of finance products to our customers, from HP (Hire Purchase) to PCP (Personal Contract Purchase), and digital products such a MotoClick and Quote and Propose to our dealers."

  • NewLaw Solicitors

newlaw-logo.jpg"NewLaw is a leading specialist law firm and is part of the Redde Group Plc. NewLaw is ranked in the Legal 500 and Chambers and Partners for three areas; Personal Injury, Clinical Negligence and Private Client services. Our fresh approach to managing personal injury claims has made us a major force in the sector since we were first established in 2004. Our teams of specialists provide a service that 95% of our clients would recommend."


Cofrestrwch eich diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad. Derbyn y newyddion, y wybodaeth a'r diweddariadau diweddaraf ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf i'r ffair.

book here

(Nid yw'n ofynnol cofrestru ymlaen llaw, gallwch archebu lle ar y diwrnod.)

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell.

Lawrlwythwch y llyfryn Ffair Gyrfaoedd nawr drwy glicio ar y ddelwedd isod

Front Cymraeg.jpg