Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru SVC

Mae Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC) yn elusen annibynnol dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydlwyd ym 1971. Ein nod yw gwella bywydau grwpiau difreintiedig sy'n byw yn ardal De-ddwyrain Cymru trwy ddatblygu ein prosiectau gwirfoddoli. Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg dros 30 o brosiectau dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n darparu cefnogaeth i grwpiau amrywiol gan gynnwys plant ac oedolion ag anableddau, oedolion â chyflyrau iechyd meddwl, pobl hŷn, pobl ddigartref, gofalwyr ifanc, a phobl ifanc sy'n profi anawsterau yn yr ysgol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cyngor RhCT, a Heddlu De Cymru i gyflawni prosiectau sy'n anelu at wneud De-ddwyrain Cymru yn gymuned fwy diogel a gwyrddach.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

SVC.jpg