PACT -yr Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal mewn Carchardai


Mae PACT yn elusen genedlaethol sy'n darparu cefnogaeth i garcharorion, pobl ag euogfarnau, a'u teuluoedd trwy ystod o wasanaethau.

Cyfleoedd Gwirfoddoli


Os hoffech chi glywed mwy am wirfoddoli gyda PACT yna: dewch i gwrdd â John, un o’n gwirfoddolwyr Gwasanaethau Teulu

Pact.jpg