Gwasanaethau Prawf Cymru

Mae'r Uned Mentora Gwirfoddolwyr yn rhan o Wasanaethau Prawf Cymru (rhan o Gwmni Adsefydlu Cymunedol Caint, Surrey a Sussex, a weithredir gan Seetec). Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth ar draws pob lefel o risg, ac rydym yn eu cefnogi i gyflawni eu gwaith a'u nodau personol. Ein nod yw lleihau aildroseddu ac wrth wneud hynny, gwella bywydau darpar ddioddefwyr yn ogystal â chyflawnwyr troseddau. Rydym yn gwneud hyn yn benodol trwy gyfeirio pobl i ffwrdd o droseddu.

Gwefan Gwasanaethau Prawf Cymru yw lle gall myfyrwyr ddarganfod mwy am y sefydliad ac o dan Gyrfaoedd mae opsiwn Dod yn Wirfoddolwr.

Edrychwch ar wybodaeth am yr Uned Mentora Gwirfoddolwyr.  Ceir gwybodaeth yma am y cyfleoedd a gall myfyrwyr gofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol yma hefyd.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Wales probation.png

Wales Probation Services Leaflet.png