FareShare Cymru

Mae FareShare Cymru yn gweithio i frwydro yn erbyn tlodi bwyd trwy fynd i'r afael â gwastraff bwyd. Rydym yn cymryd gweddillion bwyd bwytadwy o'r diwydiant bwyd a diod (bwyd a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu) a'i ailddosbarthu i sefydliadau yng Nghymru sy'n bwydo pobl mewn angen, gan droi problem amgylcheddol yn ddatrysiad cymdeithasol.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Fareshare.jpg