Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot


Sefydliad gwirfoddol gyda statws elusennol yw Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS). Mae’n cefnogi grwpiau gwirfoddol yn ardal Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i'w gosod mewn amrywiaeth o leoliadau gydag amrywiaeth o grwpiau lleol, ac unigolion.  Mae’n cynghori ar faterion cyllido a llywodraethu.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot? Os felly, mae'r fideo isod yn darparu gwybodaeth fanwl am rolau'r gwasanaeth a sut i fynegi'ch diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr:

Edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn Sut iwirfoddoli gyda Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot

Cyfleoedd Gwirfoddoli


Neath.png