Gwirfoddoli

Pam gwirfoddoli?

Dylai pob myfyriwr anelu at ymgymryd â phrofiad gwaith ar ryw adeg yn eu cwrs Prifysgol, ac mae gwirfoddoli yn opsiwn gwych. Mae'n aml yn hyblyg, gan weithio o amgylch eich amserlen, swydd rhan-amser ac ymrwymiadau personol eraill. Bydd gwirfoddoli yn cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol i'w portreadu wrth wneud cais am swydd graddedigion. Gall hefyd roi'r opsiwn i chi brofi llwybr gyrfa sydd gennych mewn golwg ac adeiladu eich cysylltiadau proffesiynol ar yr un pryd. Mewn rhai achosion, gellir cymhwyso gwirfoddoli i fodiwlau lleoliad, er y dylid gwirio hyn gyda'ch academydd yn gyntaf. Darganfyddwch sut rydych chi'n cymryd rhan a gwnewch wahaniaeth trwy archebu lle ar y gweminarau isod.

Ble i edrych


Mae Sgiliau Gwirfoddoli Cymru, SVC, yn bartner gwirfoddoli i PDC a gall gynnig cyfle i fyfyrwyr PDC wirfoddoli mewn amrywiaeth o leoliadau.

Bwrdd swyddi CareersConnect yw lle gallwch ddod o hyd i'r holl gyfleoedd diweddaraf a bostiwyd gan sefydliadau gwirfoddol. Gallwch ddewis ‘Voluntary’ fel “job type” i ganolbwyntio'ch chwiliad. Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Ffeindiodd astudiaeth gan Reed Executive hynny

Mae'n well gan dri chwarter y cyflogwyr recriwtio ymgeiswyr sydd â phrofiad gwirfoddoli ar eu CV

Nodwch - Cynnwys Allanol

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.