Ble i chwilio am brofiad gwaith

Bob blwyddyn mae cannoedd o fyfyrwyr PDC yn ymgymryd â phrofiad gwaith, boed hwy ' n brofiad byr un wythnos hyd at leoliadau rhyngosod blwyddyn o hyd.

  • Ymweliadau cwmni a diwrnodau mewnwelediad - ymweld â sefydliad i gael mewnwelediad a dealltwriaeth o'r amrywiaeth o rolau sydd ar gael. 
  • Cysgodi gwaith - gweithgaredd arsylwi sy'n rhoi cyfle i chi gael profiad uniongyrchol o rôl benodol.
  • Profiad gwaith tymor byr / interniaethau -lleoliadau 30-70 awr, interniaethau 10 wythnos a lleoliad 3 mis, y gellir eu cynnig ar sail hyblyg. 
  • Prosiectau byw - darnau o waith wedi'u negodi, naill ai ar sail unigol neu grŵp. 
  • Profiad gwaith / interniaethau diwydiannol - hyd at 12 mis, fel arfer yn cael ei gymryd fel y flwyddyn astudio olaf ond un. 
  • Gwirfoddoli – Delfrydol ar gyfer rhai modiwlau lleoli yn ogystal â meithrin sgiliau a phrofiad.

Deall yr hyn yr ydych yn ceisio chwilio amdano gyntaf 

Mae'n llawer haws dod o hyd i gyfle i chi'ch hun pan fyddwch chi'n gwybod beth rydych chi eisiau ei wneud. Os nad ydych yn siŵr, siaradwch â'ch tiwtor academaidd neu gyda chynghorydd gyrfaoedd yn gyntaf.  Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda chwmni penodol sydd â gwerthoedd ac ethos yn cyd-fynd â’ch rhai chi. Os felly, gallwch fod yn hyblyg gyda'r hyn rydych chi'n fodlon ei wneud gyda nhw.  Efallai y byddwch hefyd yn canfod, os byddwch chi'n ymestyn allan, y bydd cyfleoedd nad oeddech chi wedi’u hystyried ar gael.  Mae'n bwysig eich bod yn dod o hyd i brofiad gwaith a fydd yn cyflawni'r meini prawf asesu yn y modiwl sy'n gofyn i chi fynd allan ar brofiad gwaith, felly gwnewch yn siŵr mai dyma'ch blaenoriaeth. 

Siarad ag academyddion 

Bydd gan academyddion a thiwtoriaid cwrs eu cysylltiadau eu hunain â chyflogwyr a sefydliadau a allai gynnig profiad gwaith i chi. Ewch i gael sgwrs gyda nhw i weld beth allant ei awgrymu. 

Adeiladu perthnasau dros gyfryngau cymdeithasol 

Cysylltwch â'ch hoff gwmnïau ar Trydar, Instagram a / neu LinkedIn.  Hoffwch a rhowch sylwadau ar y swyddi sydd o ddiddordeb i chi. Bydd hyn yn eich helpu i ddechrau creu perthynas â nhw cyn i chi ofyn iddynt am gyfle profiad gwaith. Mae cysylltu â hwy ar draws y cyfryngau cymdeithasol hefyd yn creu perthynas gryfach ar gyfer pan fyddwch chi'n barod i chwilio am gyflogaeth graddedigion. Edrychwch ar ein canllawiau ar greu proffil LinkedIn a chyfryngau cymdeithasol.

UniLife Connect

Mae digon o gyfleoedd yn aros amdanoch ar Unilife Connect.  Rydym wedi culhau'r cyfleoedd yn benodol i'ch gradd.  Edrychwch ar ein tudalen adnoddau.  Cofiwch ein bod ar gael ar gyfer un i un os ydych chi eisiau gofyn cwestiynau mwy penodol.

Gwefannau eraill 

Edrychwch ar ein hadnoddau i gael help ychwanegol i'ch helpu i ddechrau.  Yn ogystal, cewch wybod am unrhyw gyfleoedd profiad gwaith addas a allai fod ar gael trwy eich cwrs neu'ch cyfadran. 

Mynychu Ffeiriau Gyrfaoedd a sgyrsiau cyflogwyr

Mae gennym digwyddiadau penodol i ddiwydiant, gwirfoddoli cyffredinol neu ddigwyddiadau gyrfaol a chyflogwyr yn y cyntedd. Gallwch gwrdd â chyflogwyr posibl ar gyfer ymgysylltiad bywyd go iawn yn y sefyllfaoedd hyn. 

Cael eich CV yn barod 

Mae rhai cyfleoedd profiad gwaith yn fwy cystadleuol nag eraill, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio ein canllawiau CV i’ch helpu i gael eich un chi yn ei gyflwr gorau.

Targedu'n uniongyrchol 

Os ydych chi'n gwybod pwy rydych chi eisiau gweithio iddo, chwiliwch am eiriau allweddol fel ‘gyrfaoedd’, ‘swyddi’, ‘gweithio gyda ni’, ‘cymryd rhan’ neu ‘swyddi gwag’.  Os nad oes tabiau neu dudalennau gyda'r geiriau hyn ynddynt, ewch i'r wybodaeth ‘cysylltu â ni’ (fel arfer ar waelod y dudalen) a chofnodwch eu cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.