Cymru Fyd-eang Darganfod

Mae PDC bellach yn rhan o raglen newydd gyffrous o’r enw ‘Cymru Fyd-eang Darganfod’.

Mae'n cynnig cyllid i fyfyrwyr israddedig Cymru ym Mhrifysgolion Cymru i ymgymryd â chyfleoedd astudio, gweithio neu wirfoddoli tymor byr mewn ystod o wledydd targed ledled y byd.

Nod y rhaglen yw cynyddu nifer yr israddedigion o Brifysgolion Cymru sy'n ymgymryd â phrofiad rhyngwladol fel rhan o'u hastudiaethau trwy dorri rhwystrau ariannol.

I fyfyrwyr, mae Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i dreulio amser byr dramor, gan adeiladu sgiliau a hyder, gwella cyflogadwyedd a datblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol. Mae cyllid ar gael i gefnogi costau byw a theithio myfyrwyr.

GWD_INSTA.jpg

GWD_INSTA7.jpg

Ym mha le yn y Byd?

Gall myfyrwyr o Gymru dreulio rhwng dwy ac wyth wythnos yn astudio, gweithio neu wirfoddoli yn un o'r gwledydd canlynol:

 • Awstria
 • Gwlad Belg
 • Croatia
 • Gweriniaeth Tsiec
 • Denmarc
 • Estonia
 • Y Ffindir
 • Ffrainc
 • Yr Almaen
 • Hwngari
 • Iwerddon
 • Yr Eidal
 • Latfia
 • Lithwania
 • Lwcsembwrg
 • Yr Iseldiroedd
 • Gwlad Pwyl
 • Portiwgal
 • Slofacia
 • Slofenia
 • Sbaen
 • Sweden
 • Bwlgaria
 • Cyprus
 • Gwlad Groeg
 • Malta
 • Rwmania
 • UDA
 • Canada
 • Japan
 • Emiradau Arabaidd Unedig
 • Qatar 
 • India 
 • China
 • Fietnam

Pwy all gymryd rhan?

Mae Cymru Fyd-eang Darganfod yn agored i fyfyrwyr Cymru o PDC sy'n astudio ar lefel israddedig.

Cymhwyster

Bydd rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod yn rhoi cyllid i fyfyrwyr o Gymru i gymryd rhan mewn cyfleoedd astudio tymor byr, gweithio neu wirfoddoli byd-eang yn un o'r gwledydd targed.

Er mwyn bod yn gymwys rhaid i fyfyrwyr:

 • Bod yn ddinesydd y DU neu fod â 'statws sefydlog'.
 • Wedi bod yn byw yng Nghymru am dair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Wedi bod yn byw yn y DU am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.
 • Cymryd rhan mewn rhaglen 2-8 wythnos.
 • Rhaid i'r rhaglen fod mewn un o'r gwledydd targed.


GWD_INSTA2.jpg

GWD_INSTA8.jpg

Cyllid ar Gael

Mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer eich costau byw yn dibynnu ar leoliad a hyd eich rhaglen:

Mae £210 yr wythnos (£30 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:

 • Denmarc, y Ffindir, Iwerddon, Lwcsembwrg, Sweden, Canada, Qatar, Emiradau Arabaidd Unedig, UDA, Japan

Mae £195 yr wythnos (£27 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:

 • Awstria, Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Groeg, Sbaen, Cyprus, yr Iseldiroedd, Malta, Portiwgal

Mae £185 yr wythnos (£26 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:

 • Bwlgaria, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Rwmania, Slofacia, Slofenia

Mae £175 yr wythnos (£25 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:

 • India, China, Fietnam

Mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer eich costau teithio yn dibynnu ar leoliad eich rhaglen:

Mae £300 ar gael ar gyfer teithio i'r gwledydd canlynol:

 • Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, Malta, Rwmania

Mae £1200 ar gael ar gyfer teithio i'r gwledydd canlynol:

 • Canada, China, India, Japan, Qatar, Emiradau Arabaidd Unedig, UDA, Fietnam

Sut i Wneud Cais

I wneud cais am y cyllid, dilynwch y cyswllt -  Ffurflen Gais GWD  

Am fwy o wybodaeth ebostiwch Angela or Mike: [email protected]