Profwch eich dyfodol

Mae pwysigrwydd ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith os ydych chi'n fyfyriwr yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac erbyn hyn mae'n elfen orfodol o'r mwyafrif o gyrsiau.

Mae cyflogwyr eisiau recriwtio graddedigion sydd â rhywfaint o wybodaeth am y byd gwaith ac mae cysylltiad cryf rhwng cael profiad gwaith a chael swydd lefel graddedig. 

Gall cyfnod o brofiad gwaith roi'r cipolwg pwysig hwnnw i chi ar swydd neu sector penodol, helpu i ehangu eich rhwydwaith a datblygu eich sgiliau busnes.

Sefyll allan o’r dorf– os oes gennych brofiad gwaith perthnasol, fe fydd gennych fantais dros raddedigion eraill.

Cwrdd â phobl – byddwch yn cwrdd â llawer o bobl newydd, yn datblygu cysylltiadau proffesiynol hanfodol ac yn meithrin eich hyder yn y gweithle.

Rhoi gwybodaeth ar waith – byddwch chi'n defnyddio'r ddamcaniaeth rydych chi wedi'i dysgu yn ystod eich gradd ac yn gweld sut mae'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill yn ymwneud â'r gweithle.

Ennill rhywfaint o arian – yn fwy tebygol mewn profiad gwaith hirach.

Ennill credydau academaidd – yn dibynnu ar eich rhaglen astudio, gall eich lleoliad eich galluogi i ennill credydau academaidd tuag at eich gradd.

Gwella eich graddau blwyddyn olaf– gan ddefnyddio'r sgiliau a'r profiad a gawsoch o'ch profiad gwaith, rydych chi'n debygol o wella eich graddau blwyddyn olaf.