Zipline Creative

Zipline Creative


Sefydlodd Rhys a Nathan Zipline Creative yn 2008, flwyddyn ar ôl iddynt gael gradd BA mewn Ffilm Ddogfennol a Theledu. Mae'r cwmni cynhyrchu yn gwneud hysbysebion a rhaglenni corfforaethol penagored ar gyfer teledu a radio, gyda chyn gleientiaid yn cynnwys Aston Martin, Llywodraeth Cymru a'r BBC. 

I gael rhagor o wybodaeth am Zipline Creative ewch i: https://www.ziplinecreative.co.uk*

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.