Timea, Cyngor Dinas Caerdydd

Timea Sediva, BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau

Cyngor Dinas Caerdydd - interniaeth 10 wythnos

"Roedd fy interniaeth yn gyfle gwych i roi ar waith yr hyn dwi wedi'i ddysgu ar y cwrs. Roeddwn yn hynod o ffodus i fod yn rhan o Gyngor Dinas Caerdydd, fel cynorthwyydd cynhyrchu digwyddiadau, yn gweithio ar Ras Cefnfor Volvo sy'n dod i Gaerdydd yn ystod haf 2018.

Mae ras cefnfor Volvo yn gystadleuaeth o'r radd flaenaf, lle mae timau'n hwylio o amgylch y byd; dechrau yn Alicante a gorffen yn yr Hague. Dewiswyd Caerdydd fel un o'r 12 Dinas Letyol Nodedig. I nodi’r achlysur, mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi trefnu Gŵyl i ddathlu'r ras gyda'r cyhoedd, tra'n manteisio ar y cyfle i hyrwyddo cynaliadwyedd, i gefnogi'r frwydr yn erbyn plastig yn y cefnfor.

Cardiff

Roedd fy rôl ar y prosiect yn cynnwys dogfennu'r holl fesuriadau technegol, cynhyrchu llawlyfrau papur i gontractwyr a chyflenwyr, a pharatoi manylebau arwyddion ffyrdd. Rwyf wedi creu llawlyfr gweithrediadau porthladd, a oedd yn cynnwys popeth o rifau cyswllt, cyfarwyddiadau i'r safle, prawf o achrediadau, cynlluniau gosodiad, gwybodaeth iechyd a diogelwch i ofynion FISA. Roedd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gysyniadau cynaliadwyedd.

Yr oedd llawer iawn o waith i'w wneud, a allai fod yn heriol ar brydiau, ac ystyried lefel y cyfrifoldeb a oedd gennyf.  Yn y gweithle mae angen i chi ymateb i'r heriau hyn gan fod eich cyflogwr bob amser yn edrych i weld bod cynnydd yn cael ei wneud.  Diben hyn yw cadw'r tîm ar y trywydd cywir, wrth gyflawni'r canlyniad cyflwyno'r digwyddiad yn llwyddiannus.

Yn ystod yr interniaeth, rwyf wedi cael y cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol rheolaeth digwyddiadau mewn digwyddiad uchel ei broffil. Dysgais gymaint gan y bobl yr oeddwn yn gweithio gyda nhw, gan gynnwys yr hyn sy'n cael ei ystyried yn arfer gorau yn y ffordd y caiff y digwyddiad ei gynllunio a'i gyflwyno.  Mae gallu defnyddio'r sgiliau rwyf wedi'u datblygu ar y cwrs i'r byd go iawn, bellach wedi rhoi rhywbeth i mi siarad amdano gyda darpar gyflogwyr. Rwy'n hyderus y bydd y profiad a gefais yn rhoi mantais gystadleuol i mi dros raddedigion eraill ac yn arddangos y safon o waith rwy'n gallu ei wneud."