Ryan Welch Photography

Ryan Welch PhotographySefydlodd Ryan ei gwmni ffotograffiaeth ei hun yn 2009, ar ddechrau ei radd mewn Ffotograffiaeth ar gyfer Ffasiwn a Hysbysebu. Llwyddodd i ennill £1,000 yn y Bright Ideas Den yn ei flwyddyn olaf, i helpu i dalu costau brandio a marchnata ar gyfer ei stiwdio newydd yng Nghwmbrân. 

I gael rhagor o wybodaeth am Ryan Welch Photography ewch i: https://ryan-welch.co.uk*

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.