Oscar, Arobase Creative Ltd

Oscar, BA (Anrh) Cyfathrebu Graffeg

“Erbyn diwedd y lleoliad roeddwn yn drist i adael, ond roeddwn yn teimlo cymaint yn fwy parod ar gyfer mynd allan i’r byd go iawn!”

Oscar.jpg

Stiwdio ddylunio amlddisgyblaethol yw Arobase Creative sydd wedi’i lleoli yng Ngogledd Bryste, a sefydlwyd gan Andrew Cadywould a Tom Garland yn 2016 i wneud dylunio ‘asiantaeth fawr’ o ansawdd uchel yn fwy hygyrch i fusnes bach.

Ym mis Rhagfyr 2020 lansiwyd eu rhaglen interniaeth taledig i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgolion lleol. Mae'r interniaethau yn caniatáu i fyfyrwyr ennill profiad o weithio ar brosiectau asiantaeth[GA1]  byw ar draws creu hunaniaeth brand, dylunio gwefan, dylunio[GA2]  golygyddol a chysyniadau pecynnu. Mae Arobase wedi ymrwymo i dalu cyfraddau cyflog byw am yr oriau a weithiwyd yn ystod y lleoliad, p'un a yw hynny'n fewnol neu o bell.

Fe wnaethant gynnal myfyriwr Cyfathrebu Graffig cyntaf Prifysgol De Cymru, Oscar Lane dros y Pasg 2021, ar ôl iddo gael ei ddewis yn dilyn proses ymgeisio.

“Roedd Oscar yn hollol wych, gan gynnig gwaith o safon diwydiant o’r dechrau cyntaf - ac roedd yn agored iawn i feirniadaeth ac adborth lle bo angen.  Fe greodd argraff fawr.

Caniataodd y lleoliad hwn i ni leihau ein llwythi gwaith personol heb bryder ynghylch ansawdd yr allbwn. Cyflwynwyd cysyniadau rhagorol y gellir eu cyflwyno i gleientiaid, gyda mân newidiadau.”

Mwynhaodd Oscar y profiad yn fawr, gydag adborth cadarnhaol iawn:

“Roedd y profiad rydw i wedi’i gael gan Arobase yn anhygoel.  Cefais gyfle i gymryd rhan yn y gwaith o greu gwaith byw i gleientiaid lluosog ar draws ystod o brosiectau. Wrth gwblhau'r prosiectau hyn, roeddwn i'n teimlo fy mod i'n aelod pwysig o'r tîm ac yn gallu rhoi a derbyn adborth ar syniadau a gwaith celf. Mae Tom ac Andrew wedi bod yn fentoriaid gwych yn ystod yr amser hwn ac mae'r sgiliau a'r arferion gwaith rydw i wedi'u hennill o'r pythefnos hwn yn sicr o gael effaith a’m helpu wrth i mi orffen y brifysgol a mynd ymlaen i ddiwydiant. Yn ogystal â bod yn groesawgar, yn garedig ac yn llawer o hwyl, fe wnaethant gynnig cyngor ac adborth ystyrlon i'm galluogi i gael mewnwelediadau i'r diwydiant a magu hyder yn y ffordd rwy'n gweithio ac yn fy nyfodol. I gloi, mae fy mhrofiad wedi bod yn rhyfeddol a gobeithiaf aros mewn cysylltiad ag Arobase yn fy ymdrechion yn y dyfodol.”