On-Par Productions

On-Par Productions


Sefydlodd Toby a Richard On-Par Productions yn 2010, ar ôl cael gradd BA mewn Ffilm Ddogfennol a Theledu. Yn ymdrin â phob agwedd ar wneud ffilmiau, mae'r cwmni'n delio â datblygu a chynhyrchu hyd at ôl-gynhyrchu a dosbarthu ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid. 

Am ragor o wybodaeth am On-Par Productions ewch i: http://onparproductions.co.uk*

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.