Naomi, Mattel

Naomi Smith, BA (Anrh) Marchnata

Mattel - Lleoliad Rhyngosod

Mae'r myfyriwr BA (Anrh) Marchnata, Naomi Smith, yn y flwyddyn olaf, wedi dychwelyd o'i lleoliad gwaith blwyddyn gyda Mattel, lle bu'n gweithio fel Intern Myfyrwyr. 

Wrth siarad am ei lleoliad, dywedodd Naomi: 

 “Ar gyfer fy lleoliad gwaith, bûm yn gweithio yn Mattel fel Intern Myfyrwyr ar gyfer yr adran Drwyddedu. Roedd fy rôl yn cynnwys cydlynu hysbysebion a chystadlaethau ar gyfer cylchgronau, cynnal ymchwil, trefnu digwyddiadau, creu cyflwyniadau i reolwyr a chymorth marchnata cyffredinol a dyletswyddau gweinyddol. Un o'r prosiectau mwyaf heriol y bûm yn gweithio arno oedd trefnu Uwchgynhadledd Flynyddol Trwyddedu y DU, yr oeddwn yn gyfrifol am ei threfnu o'r dechrau i'r diwedd.  Bu'n rhaid i mi ddod o hyd i leoliad, gweithio gydag asiantaethau dylunio, cydlynu llongau, dosbarthu terfynol i'r lleoliad, ac yn olaf oruchwylio a rheoli'r diwrnod. 

Naomi, Mattel

Roedd fy lleoliad gwaith gyda Mattel yn brofiad dysgu allweddol, o ran dysgu am ddiwydiant, sut i weithio mewn amgylchedd busnes a dysgu amdanaf fy hun mewn sefyllfa o'r fath.  Bûm yn gweithio mewn tîm gwych a hefyd i gwmni gwych. R oeddwn yn gallu profi llawer o wahanol sefyllfaoedd, gan gynnwys digwyddiadau masnach mawr, rheoli uwchgynadleddau, cyfarfod â thrwyddedigion a gweithio gyda nifer o dimau ar unrhyw un adeg.  Weithiau, gallai'r gwaith fod yn straen a gallwn fod yn brysur iawn, ond fe ddeuthum yn dda iawn am reoli fy llwyth gwaith i gyd ac roeddwn i'n mwynhau pob her newydd. 

Drwy gydol fy lleoliad rwyf wedi gallu gwella sgiliau sydd gennyf eisoes fel trefnu a chynllunio, ond rwyf hefyd wedi caffael sgiliau newydd fel rheolaeth digwyddiadau a rhwydweithio mewn amgylchedd busnes.  Rwy'n teimlo fy mod hefyd wedi gallu gwella fy ngwelededd busnes a rhoi ar waith rywfaint o'r ddamcaniaeth rwyf wedi'i dysgu drwy gydol fy mlwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae fy mlwyddyn lleoliad wedi rhoi cam cyntaf da i mi o ran fy ngyrfa; rwy'n teimlo bod gen i brofiad y gallaf ei ddefnyddio mewn ceisiadau a chyfweliadau, ac mewn swyddi newydd y gallaf eu hwynebu.  Mae profiad gwaith eleni hefyd wedi rhoi mantais i mi dros fy nghyd-raddedigion yn y farchnad swyddi.”