Lloyd, Gemau'r Gymanwlad

Lloyd Carr, Cyfraith LLB

"Enillais nid yn unig brofiad cyfreithiol ymarferol ond hefyd lawer o gyfleoedd rhwydweithio gwych gydag unigolion yn y maes chwaraeon yn ogystal â chyfreithwyr a chynghorwyr cyfreithiol sy'n gweithio mewn partneriaeth â Gemau'r Gymanwlad Cymru."

Lloyd Carr Image_Lloyd Carr USW Case study photo.jpg


Roeddwn yn ddigon ffodus i sicrhau lleoliad cyfreithiol yn gweithio gyda Gemau'r Gymanwlad Cymru i baratoi ar gyfer Gemau Birmingham 2022 sydd ar ddod. Fel unigolyn sydd â dyheadau i weithio ym maes cyfraith chwaraeon, roedd y lleoliad hwn yn gyfle gwych i gael mewnwelediad i'r diwydiant ac i ddatblygu fy rhwydwaith ymhellach.

Roedd y tîm yng Ngemau'r Gymanwlad Cymru yn hynod groesawgar. Er gwaethaf cael fy ngorfodi i weithio o bell oherwydd y pandemig parhaus, nid oeddwn o dan anfantais mewn unrhyw ffordd. Roedd yn wych chwarae rhan wirioneddol ac ystyrlon yn y broses gyfreithiol o baratoi ar gyfer gemau'r Gymanwlad. Gweithiais yn agos gyda’r Prif Weithredwr, Chris Jenkins, a thîm ehangach o randdeiliaid i ddrafftio, diwygio a chyhoeddi nifer o ddogfennau sy’n cael eu defnyddio yn y broses ddethol ar gyfer y gemau. Mynychais gyfarfod â chynrychiolwyr holl gyrff llywodraethu'r chwaraeon sy'n cymryd rhan yn y gemau i roi adborth cyfreithiol ar eu cynlluniau a'u polisïau a gwelais fy syniadau a'm gwelliannau yn cael eu gweithredu yn y polisïau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer y gemau sydd i ddod, sy'n hynod werth chweil. Yn sicr, nid oeddwn i yno dim ond i sicrhau bod y digwyddiad yn un gwerth chweil.

Enillais nid yn unig brofiad cyfreithiol ymarferol ond llawer o gyfleoedd rhwydweithio gwych gydag unigolion yn y maes chwaraeon a hefyd gyda chyfreithwyr a chynghorwyr cyfreithiol sy'n gweithio mewn partneriaeth â Gemau'r Gymanwlad Cymru.

Mae’r lleoliad hwn wedi cynyddu fy angerdd am gyfraith chwaraeon ac mae wedi rhoi cymhelliant a gyriant mawr imi gyflawni gyrfa o fewn cyfraith chwaraeon yn y dyfodol.