Lisa-Jane Meates

Lisa-Jane MeatesYn sydyn ar ôl ei llwyddiant yng Ngwobrau Entrepreneur y Dyfodol ym mis Mehefin,  comisiynwyd Lisa-Jane gan Lucy Owen, cyflwynydd teledu a gwesteiwr y digwyddiad hwnnw, i dynnu llun o'i digwyddiad pen-blwydd priodas 10 mlynedd yn y Bont-faen yn ddiweddar.  Erbyn hyn mae gan Lisa-Jane restr gynyddol o gleientiaid enwog. 

Am fwy o wybodaeth ar Lisa-Jane Meates Photography ewch i: https://ljm-photography.co.uk*

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.