Kenneth, Heddlu Gwent

Kenneth Rees, BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig

Heddlu Gwent - Briff Byw

Gosodwyd her i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig i gynhyrchu cyfres o bosteri hyrwyddo a strategaethau cyfryngau cymdeithasol y gellid eu defnyddio yn ystod tymor Calan Gaeaf i helpu'r cyhoedd i ddathlu'n ddiogel ac yn gyfrifol. 

Cyflwynodd y myfyrwyr eu syniadau i Heddlu Gwent a arweiniodd at ddewis gwaith Kenneth Rees fel enillydd canlyniad terfynol, sy'n golygu y bydd ei waith yn cael ei ddefnyddio ar draws Gwent dros Calan Gaeaf. 

“Roedd rhoi briff byw ychydig wythnosau yn ôl i'n cwrs yn gyffrous iawn. Roedd yn brofiad gwych ymateb i frîff gyda therfynau amser a nodau penodol. Fe wnaeth yr adborth adeiladol a roddwyd i mi fy helpu i sylweddoli lle y byddai angen i mi wella pe bawn yn gweithio mewn diwydiant. Mwynheais y prosiect cyfan yn fawr.” 

Kenneth Gwent Police


Ychwanegodd Ryan Preece, Arweinydd Cwrs Cyfathrebu Graffig: Gweithiodd Kenneth yn eithriadol o galed ar y prosiect hwn sy'n wynebu cleientiaid. Nod y modiwl meddwl yn ymarferol yw annog myfyrwyr i ddeall y broses o ddylunio meddwl a rhoi eu syniadau creadigol ar waith gyda chyswllt uniongyrchol â gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant.  Mae'n gyffrous gweld myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn ymgymryd â heriau dylunio byd go iawn ac yn cael mewnwelediad i ymarfer dylunio mor gynnar yn y cwrs.”