Ken, Blackfords LLP

Ken Yau, LLB (Anrh) yn y Gyfraith

Blackfords LLP - 70 Hour Placement

Mae Ken Yau yn fyfyriwr LLB (Anrh) yn y Gyfraith a ymgymerodd â'i leoliad gwaith yn Blackfords LLP, cwmni cyfreithiol sy'n arbenigo mewn amddiffyn troseddol.  Ers hynny mae'r cwmni wedi gofyn iddo barhau â'i leoliad ochr yn ochr â'i astudiaethau. 

“Rydw i wrth fy modd â'r holl brofiad yn Blackfords.  Mae'r cwmni wedi dysgu i mi fod angen i chi ystyried dwy ochr dadl er mwyn llwyddo, ac osgoi gwylio achosion o safbwynt moesol yn unig.  Mae'r ymarfer a gefais eisoes wedi bod o fudd i'm hastudiaethau.  Mae wedi ehangu fy meddwl ac mae wedi rhoi blas i mi o beth sydd i ddod. 

Ken Blackfords


Fy ngwaith yn Blackfords LLP fu cyfrannu at nifer o achosion llafur-ddwys mawr, gan ymgymryd â thasgau manwl.  Rwyf hefyd wedi blaenoriaethu swyddi i'r tîm ac wedi helpu gyda phroses archwilio'r cwmni cyfreithiol, sydd wedi rhoi trosolwg gwych i mi o'r busnes. Rydw i wedi bod yn ffodus o allu mynd i'r llys gydag un o'r bargyfreithwyr am achos ARW yn Llys y Goron Caerdydd.  Roedd fy rôl yno'n cynnwys mynd gyda'r cleient a'u cefnogi trwy gydol yr amser. Rhoddodd hyn gipolwg gwych i mi ar sut mae'r llysoedd yn gweithio a’m profiad cyntaf o fod yn rhan o achos cyfreithiol llwyddiannus. 

Roeddwn wrth fy modd pan gefais fy  ngwahodd i barhau i weithio yn Blackfords, ochr yn ochr â'm hastudiaethau.  Rwyf wedi gallu parhau â'm dysgu tra'n rhwydweithio â phobl o'r un anian. Rwyf wedi datblygu fy sgiliau ymchwil, fy sgiliau rhyngbersonol a'r gallu i roi sylw manwl i fanylion.  Rwyf hefyd wedi teilwra'r iaith rwy'n ei defnyddio wrth ddelio â chydweithwyr a chleientiaid.  Dyma bethau na allwch eu dysgu nes i chi fynd i mewn i'r gweithle; felly rwy'n gwybod y byddaf un cam ar y blaen wrth ddechrau fy ngyrfa."