Joseph, Canadian Hotel


Joseph Pritchard, BA (Anrh) Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch

Canadian Hotel - lleoliad gwaith 3 mis


Mae Joseph Pritchard yn fyfyriwr BA (Anrh) Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch ail flwyddyn. Mae wedi cael ei ddewis trwy ei ddysgu seiliedig ar waith, i ymgymryd â lleoliad gwaith mewn gwesty yng Nghanada. 

“Ers dechrau'r cwrs, rwyf wedi sicrhau swydd ran-amser yn y Celtic Manor Resort, ar y ddesg flaen. Hefyd, rwyf wedi cael fy newis gan y gwesty i wneud lleoliad gwaith tri mis, yn eu chwaer westy yng Nghanada. Yn ystod y lleoliad byddaf yn gweithio i'r tîm golff, hamdden a sba. Byddaf hefyd yn gweithio yn y gegin a fydd yn ddiddorol iawn. Nid yw fel arfer yn rhan o'r busnes y byddech yn cael mynediad uniongyrchol ato. 

Joseph Pritchard

Yn y diwydiant gwestai a lletygarwch, allwch chi ddim dianc rhag cael eich dwylo'n fudr. Dyma beth yw blwyddyn gyntaf eich astudiaethau. Rwyf wedi profi gweithio mewn bwyd a diod, cynhadledd a gwledda, concierge a desg flaen, yn ogystal ag adran ystafelloedd. Nawr, i ail flwyddyn y cwrs rheolaeth gwesty a lletygarwch, rwy'n gweithio ar lefel oruchwylio, gan weithredu fy nealltwriaeth o sut a pham y gwneir pethau. Mae'n bwysig cofio yn ystod eich astudiaethau, mae'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn allweddol i chi ddod yn rheolwr llwyddiannus. 

Mae modiwl Rheoaeth Adran Ystafelloedd wedi bod yn ffefryn i mi hyd yn hyn. Pan ymgymerais â dysgu seiliedig ar waith yn y maes hwn, roedd yn her herfeiddiol. Fodd bynnag, fe ddysgais mai dyma rwy’n ei garu fwyaf a lle hoffwn adeiladu fy ngyrfa. Ar sawl achlysur, rwyf wedi cael adborth cadarnhaol am fy ngwaith. Mae wedi fy annog i barhau â'r gwaith da a wnaf a cheisio ffyrdd newydd o wella'r gwasanaeth rwy'n ei ddarparu."