Isabel, Teledu Caerdydd

Isabel Passalacqua, BA Theatr a Drama

Pam wnes i leoliad? A pham yn Teledu Caerdydd?

Fy enw i yw Isabel Passalacqua, ac rydw i'n fyfyriwr trydedd flwyddyn yn astudio BA Theatr a Drama yma yn PDC.  Fel rhan o un o fy modiwlau blwyddyn olaf, roedd yn rhaid i mi gwblhau lleoliad 30 awr mewn diwydiant proffesiynol o’m dewis. Dewisodd llawer o’m ffrindiau weithio mewn cwmni theatr, ond oherwydd fy niddordeb mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau, dewisais ddod o hyd i rywbeth ychydig yn wahanol ac allan o'm parth cysur. Cyfarfûm â Daniel Glyn, rheolwr gorsaf Teledu Caerdydd (gorsaf deledu leol) mewn digwyddiad cyflogaeth prifysgol yn yr Atriwm. Siaradodd am y cwmni a beth fyddai lleoliad yn ei olygu, ac roeddwn i'n gwybod ar unwaith fy mod i eisiau ei wneud. Ysgydwais ei law a chyfnewid e-byst, a'r wythnos ganlynol dechreuais fy lleoliad yn Teledu Caerdydd.


Isabel Cardiff TV.jpg

Beth wnes i?

Pan ddywedodd Daniel y byddai'n wythnos ddwys, ac na fyddwn wedi diflasu, roedd yn gywir. Dyma oedd yr epitome o gael eich ‘taflu i’r pen dwfn’ (yn y ffordd orau bosibl). O'r diwrnod cyntaf un:

 • Dysgais sut i osod iPhone, tripod, meicroffon a sgriptiau rholio.
 • Cyfweld â phobl ar strydoedd Caerdydd (arddull Vox Pop).
 • Dysgais sut i ddefnyddio Adobe Premiere Pro yn hyfedr erbyn diwedd yr wythnos.
 • Dysgais sut i sefydlu cyfarfodydd a digwyddiadau ar ran Teledu Caerdydd.
 • Cyflwyno'r tywydd, chwaraeon, newyddion ac asedau lleol a ddarlledwyd i gyd ar y teledu a'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Mynychu digwyddiadau fel rhan o dîm Teledu Caerdydd na fyddwn wedi cael mynediad atynt o'r blaen.

Sgiliau a enillwyd

Mae fy amser yn Teledu Caerdydd wedi bod yn amhrisiadwy o ran y sgiliau rydw i wedi'u hennill a pha mor ddylanwadol oedd y lleoliad ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol.

 • Bydd popeth rydych chi'n ei ffilmio, p'un a yw'n cael ei ddarlledu ai peidio, yn rhan o'ch rholyn sioe/portfolio.
 • Mae'n rhywbeth sy'n edrych yn wych ar eich CV, ni waeth pa lwybr rydych chi'n dewis ei ddilyn.
 • Gallaf nawr olygu fideos yn hyderus gan ddefnyddio Adobe Premiere Pro sy'n feddalwedd golygu cyffredinol a ddefnyddir ym mron pob man gwaith diwydiant.
 • Roedd rheoli amser a gweithio dan bwysau yn rhywbeth a wnaeth fy nychryn, ond rwyf bellach yn hyderus ac yn gyffyrddus yn gweithio o dan yr amodau hyn.
 • Gallaf nawr hunan-ffilmio a gosod camera yn gyhoeddus ar fy mhen fy hun a chynhyrchu cynnwys heb unrhyw embaras.
 • Gallaf ddarllen o sgript rholio a gallaf hefyd gyfaddasu ar gamera yn llawer gwell na chyn fy lleoliad.

Uchafbwyntiau

Mae gen i gymaint o uchafbwyntiau yn gweithio yn Teledu Caerdydd, roedd pob diwrnod yn llawn hwyl a munudau annisgwyl. Pe bai'n rhaid i mi ei gwtogi, mae'n debyg y byddent yn cynnwys:

 • Cael fy narlledu ar y teledu sawl gwaith
 • Cyfarfod a chyfweld â'r enwog Gok Wang a rhai o'r cyn-gystadleuwyr yn The Apprentice
 • Adrodd am y tywydd yng Nghaerdydd

Sut i wneud cais/rhagolygon ar gyfer y dyfodol

Fe wnes i gais trwy gwrdd â rheolwr yr orsaf mewn digwyddiad prifysgol, sy'n cael ei hysbysebu trwy UniLife ac yn yr Atriwm ei hun. Fodd bynnag, mae'n hawdd iawn gwneud cais ar-lein trwy eu gwefan neu drwy e-bost (y gallwch ddod o hyd iddo ar y wefan ei hun). Ar ôl imi gwblhau fy nhri deg awr, bûm yn ddigon ffodus i gael cynnig lleoliad tymor hir yno gan Daniel, sy'n hyblyg o amgylch fy amserlen gwaith a phrifysgol. Mae'n amgylchedd blaengar iawn lle gallwch chi weithio'ch ffordd i fyny trwy ddysgu yn y swydd ac ennill profiad. Rwy'n argymell y lleoliad hwn i unrhyw un a hoffai gael ei herio a gwneud pethau y tu allan i'w parth cysur!