Hijinx a GO Wales


Hijinx*

Mae Theatr Hijinx yn gwmni theatr proffesiynol arobryn wedi'i leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd sy'n teithio theatrau ar raddfa fach ledled y DU ac Ewrop. 

Yr hyn sy'n eu gwneud yn wahanol yw bod eu castiau bob amser yn cynnwys actorion ag anableddau dysgu. Mae gallu'r perfformwyr diymdrech hyn wrth wraidd pob sioe sy'n cael ei chynhyrchu, gan greu gwaith sy'n  ddiddorol dros ben, yn syndod ac yn bryfoclyd. 

Mae Hijinx wedi cynnig nifer o leoliadau gwaith i fyfyrwyr o gyrsiau Theatr a Drama a Pherfformio a Chyfryngau Prifysgol De Cymru i ennill profiad ar nifer o gynyrchiadau gwahanol. Roedd peth o'r gwaith a wnaed gan y myfyrwyr yn cynnwys: 

  • Is-reolwr Llwyfan ar gyfer cynhyrchiad Nadolig, a gwirfoddoli mewn gweithdai wythnosol.
  • Yn y swyddfa yn gweithio ar gyhoeddusrwydd (rhestrau ar-lein, coladu rhaglenni, helpu i drefnu dosbarthiad print) a… helpu gyda diwrnod llawn o ymarfer ar gyfer cynhyrchiad y cwmni.
  • Gweithio gydag aelodau cast mewn ymarferion, trefnu ffitiadau gwisg, blaen tŷ a rhedwr cefn llwyfan.
  • Saethu, cynhyrchu a golygu cyfres ddogfen fideo fer ar-lein am y perfformwyr anabl sy'n hyfforddi yn Hijinx.

Hijinx GO Wales

Dyma oedd gan rai o'r myfyrwyr i'w ddweud am y profiad a gawsant yno:

“Roedd Hijinx yn enghraifft berffaith o ddysgu yn y diwydiant a bywyd.  Mae'r math o brofiadau a gewch yn Hijinx yn uwch na'r disgwyliadau.”

“Roedd yn braf gweithio gydag actorion ag anableddau gan fod eu gweld yn gwneud yr hyfforddiant anodd ac nid yn gadael i'w hanableddau eu tynnu i lawr yn wirioneddol ysbrydoledig ac fe wnaeth fy ngyrru i wneud fy ngorau yn y ddogfen ddogfennol y cefais gyfle gwych i'w gwneud.”

“Fe wnes i fwynhau fy amser yn Hijinx yn fawr gan weithio gyda'r tîm rheoli a dysgu sut maen nhw'n creu cyfleoedd perfformio i'r rhai sydd ag anabledd dysgu.”


GO Wales

Yn ogystal, mae Hijinx hefyd wedi cefnogi prosiect GO Wales, gan weithio gyda'r tîm yn PDC i “helpu myfyrwyr ifanc yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau i gael profiad gwaith i ddatblygu a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd.” 

Roedd un yn fyfyriwr ysgrifennu sgriptiau yn y drydedd flwyddyn a weithiodd gyda Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, i gynhyrchu perfformiad yn seiliedig ar beintio Raft Medusa (gan Théodore Géricault 1818-1819). Cynhaliwyd y perfformiad yng Ngwanwyn 2017. Gweler ei hadborth yma: https://www.youtube.com/watch?v=QNYLi_H9Ac8*

Enillodd myfyriwr ysgrifennu creadigol trydedd flwyddyn a myfyriwr Celfyddydau Perfformio trydedd flwyddyn brofiad gwaith yno, gan gynorthwyo gyda myfyrwyr yr Academi, gan eu paratoi ar gyfer perfformiadau mewn gweithdai wythnosol, ac maent wedi aros gyda Hijinx ar ôl i'r lleoliad ddod i ben. 

Yn olaf, cafodd Hijinx hefyd fyfyriwr “gwych ar leoliad gwaith GO Wales PDC” gyda nhw a dreuliodd wythnos yn cynorthwyo gyda'u cyfryngau cymdeithasol. Rhan o'r lleoliad oedd mynd i weld un o'r prosiectau ac ysgrifennu blog am ei sylwadau:  

https://weblog.hijinx.org.uk/2018/03/29/super-secret-pod-performance-and-my-experience/*

Dywedodd Jacqui Onions, sy'n cydlynu lleoliadau yn Hijinx: 

“Rydym yn ceisio rhoi cyfle ymarferol i'n myfyrwyr lleoliad gael profiad yn y meysydd gwaith sydd o ddiddordeb iddynt, mewnwelediad go iawn i Hijinx fel cwmni, cyfleoedd rhwydweithio yn sector y celfyddydau, a phrofiad o weithio'n gynhwysol gyda phobl sydd ag anableddau dysgu a heb anableddau dysgu - profiadau rydym yn gobeithio y byddant yn eu cario ymlaen i'w gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae'r cymorth a'r sgiliau y mae'r myfyrwyr lleoliad hyn yn eu cynnig i Hijinx yn amhrisiadwy i'r cwmni ac edrychwn ymlaen at ddarparu mwy o leoliadau yn y dyfodol”. 


Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.